Ung kvinde i spidsen for Venstre i Skanderborg

 Venstre i Skanderborgkredsen har her til aften valgt ny formand i form af den tidligere formand i VU Skanderborg, Katrine Lund. Den 21-årige kvinde er klar til at stå i spidsen, når folketingsvalget banker på døren. Hun ser frem til at føre en fantastisk folketingsvalgkamp med Fatma Øktem i front og glæder sig til at turnere kredsen rundt med de gode, liberale budskaber.

”Vi har en super god kreds, og jeg synes Fatma matcher den godt. Hun er den helt rette til at få Venstres budskaber spredt til hele kredsen, og jeg glæder mig til arbejdet.” siger den nyvalgte formand, og føler sig beæret over den tillid hun er blevet givet. ”Det bliver en fantastisk valgkamp.” slutter hun. 

Læs mere

Vi skal styrke erhvervsuddannelserne.

Af byrådsmedlem Birte M. Andersen (V)

Reformen af erhvervsuddannelserne har løftet kvaliteten i de enkelte uddannelser, sikret uddannelsesgaranti og øget mulighederne for yderligere studiekompetence.

De nye Forberedende Grunduddannelser, hvor målgruppen er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering, for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, vil også kunne være med til at målrette unge hen imod en erhvervsmæssig uddannelse.

Læs mere her


Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans

MF og transportordfører for Venstre

Drop ny jernbane i Østjylland

 I torsdags deltog jeg i stormødet i Solbjerg, hvor Banedanmark på sober og saglig vis fremlagde planerne og de mulige linjeføringer for en påtænkt ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgård for de mere end 800 dybt engagerede mødedeltagere. Det blev dog hurtigt klart for alle, at der absolut ikke var stemning i hallen for en ny bane, der vil få store negative konsekvenser for rigtig mange borgere i Østjylland, herunder ikke mindst i Solbjerg og omegn, hvis den nogensinde realiseres.

Overordnet set er det Venstres klare holdning, at prisen for at vinde fem minutter på strækningen er alt, alt for høj. Denne beskedne tidsgevinst står ikke mål med en enorm anlægsomkostning og de andre talrige negative effekter. Der er tale om en helt gal prioritering i en tid, hvor virksomhederne og deres pendlende medarbejdere har hårdt brug for opgradering af vejnettet, herunder ikke mindst E45 samt Rute 26. Noget er vigtigere end andet. Dertil kommer, at Togfondens såkaldte fase 2 er fuldkommen ufinansieret på grund af varigt fald i prisen på olie fra Nordsøen. Partierne bag togfonden har således sat et voldsomt indgribende projekt på bedding, selvom finansieringen er fugle på taget.

Men måske værst af alt: Hvorfor skal tusindvis af østjyder belemres med streger på landkortet, der truer dem med uvished og stavnsbinding i årevis? Partierne bag den øvelse har i hvert fald påtaget sig et meget stort ansvar. Om kort tid giver vi grønt lyst til indkøb af fremtidens elektriske tog, der bl.a. skal køre på strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Disse tog kan køre maksimalt 200 km/t, der er den mest fornuftige hastighed på fjernstrækningerne i fremtiden. Hvorfor vil togfondspartierne så bruge adskillige milliarder – der ikke findes – på at bygge en bane til 250 km/t? Det er også snyd på vægten, når man påstår, at tidsbesparelsen på fem minutter kommer alle togrejsende til gode. Skanderborg har siden 1871 været et vigtigt jernbaneknudepunkt i Østjylland. Hvis det lykkes togfondspartierne komme igennem med deres luftige planer, så vi Skanderborg de facto komme ud på et sidespor i forhold til de hurtige gennemkørende tog. Det betyder, at mange østjyder er henvist til at køre til Aarhus H for at komme med de fine hurtigtog – altså reelt en voldsom og ubekvem forlængelse af rejsetiden for rigtig mange.

Venstres holdning er klar – på landsplan og lokalt: Den påtænkte nye jernbane mellem Hasselager og Hovedgård skal aldrig bygges. I stedet opfordrer vi togfondspartierne til at besinde sig og totalt skrinlægge dette urealistiske projekt, som de ikke har afsat penge til. Stregerne på kortet bør snarest fjernes, så østjyder ikke skal plages og stavnsbindes i mange år frem. Lad os i stedet samle kræfterne på tværs af partier om at få den eksisterende jernbane til at fungere bedre, så der igen kommer tog til tiden. Det er ikke afgørende for togpassagererne at spare nogle få minutter mellem storbyerne. Det er derimod afgørende, at køreplanerne overholdes. Og lad os sammen skaffe holdbar finansiering til en helhedsorienteret trafikinvesteringsplan frem mod 2030 – med fokus på det yderst påtrængende behov for mere fremkommelige statsveje. Drop en ny jernbane i Østjylland!