Nyt fra Borgmesterkandidaten

  Her kan du læse nyt fra Jens Szabo.

Jens Szabo

Jens Szabo

Byrådsmedlem / Borgmesterkandidat
E-mail: jens.szabo@skanderborg.dk
Telefon: +45 30 53 89 13


Se video om Jens her.
Se video om Jens's Mærkesager her. 
Og en video mere her.


19. marts 2021

Motorvej eller motortrafikvej

Venstre beder Skanderborg Byråd om at tage stilling til planerne om en motorvej eller en motortrafikvej i området syd for Lading Sø i forbindelse med ny vejføring mellem Århus og Viborg. En VVM-redegørelse peger IKKE på en linjeføring tæt på bl.a. Herskind og Skivholme i Skanderborg Kommune.

Se videoen her.


21. februar 2021

De store elever skal i skole igen...

Af Jens Szabo

Se videoen her.


19. februar 2021

Venstre støtter genåbning af butikker, servicefag m.v.

Af Jens Szabo

Se interview med Lene Langballe, formand for Skanderborg City. Tryk her.


12. februar 2021

Flere pædagoger

Af Jens Szabo

Der har været skrevet meget om regeringens minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. En aftale, der er indgået blandt Folketingets ”røde partier”.

Skanderborg Kommune har i dag dygtige ledere, pædagoger og øvrige medarbejdere i vore daginstitutioner. Minimumsnormeringerne giver mulighed for ansættelse af flere medarbejdere i vore daginstitutioner og for, at vore medarbejdere kan få et uddannelsesmæssigt løft. Og det er som udgangspunkt godt.

Desværre glemmer regeringen at kompensere kommunen fuldt ud for den ordning, de har vedtaget på Christiansborg. Derfor er vi nødt til at hæve forældrebetalingen for småbørnsfamilierne, der har børn i vore vuggestuer og børnehaver. Det bliver igen dyrere af være dansker – også i Skanderborg Kommune!

Indtil videre har regeringen helt glemt vore dygtige dagplejere. Dagplejerens normering er 4 børn – ja nogle gange 5 børn – mens normeringen er 3 børn i vuggestuerne. Også tak til vores dagplejere, som udfører et flot arbejde.


Jens Szabo, Bøgevej 48 A, Ry
Gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg Kommune  


7. januar 2021

Julehilsen 2020

af Jens Szabo, gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre

corona, corona og corona
Jeg ved, at mange af jer har corona tæt inde på livet. Utryghed og isolation er nogle af udfordringerne. Vi må undvære familie, venner, kammerater – fællesskabet et sat under et stort pres! Vi har alle fået vendt op og ned på vores dagligdag. Men vi må stå det igennem sammen og bakke op om retningslinjerne fra myndighedernes side. Vi skal nok komme ud på den anden side.
Der skal samtidig lyde en tak til de mange ansatte, der holder hjulene i gang. Fx på sundheds- og omsorgsområdet, ja alle – også i den private sektor.

Børn skal passes tæt på deres bopæl
Skanderborg Kommune er en vækstkommune. Det er dejligt, at mange nye borgere søger hertil. Men vækst stiller store krav til kommunen. Vi skal følge med på kerneområderne. I øjeblikket må mange småbørnsforældre køre lang for at få deres barn passet. Det kan vi ikke være bekendt! Forældrene skal tilbydes pasning af barn tæt på deres bopæl og i eget skoledistrikt. 

Vi kan gøre det bedre for erhvervslivet
Dansk Industris årlige temperatur på erhvervsvenligheden er offentliggjort for nylig. Det er særdeles bekymrende læsning. Skanderborg Kommune fortsætter den kedelige nedadgående spiral og er på få år faldet fra plads nr. 3 til plads nr. 33. Det er helt uacceptabelt, det skal vi have rettet op på! Vi kan og skal gøre det bedre!

Kerneopgaverne først!
I en udviklingskommune skal der være plads til spændende nye projekter, fx på kulturområdet. Men vi skal altid huske vores basis, nemlig kerneopgaverne som børnepasning, skoletilbud, ældrepleje, handicappede, de psykisk sårbare m.fl.

Tid til at skifte kurs
I november 2021 skal vi som bekendt vælge et nyt byråd for perioden 2022-2025. Venstre er i fuld gang med at forberede dette arbejde. Det er helt afgørende at få mobiliseret alle gode borgerlig-liberale-kræfter. Skanderborg Kommune er en BLÅ kommune – det ved vi fra valg til Folketing og fra valg til EU.
Skanderborg Kommune trænger til et kursskifte.

Med disse ord ønskes I og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Jens Szabo, gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre


1. December 2020

Erhvervsklima i top

- Hvis vi vil

Dansk Industri har netop udgivet årets rapport om det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Der måles på en lang række parametre, som er betydningsfulde.

Silkeborg Kommune har prioriteret indsatsen på området og er gået fra plads nr. 91 i 2010 til en fornem 4. plads i 2020. Deres målrettede indsats har således båret frugt!
Skanderborg Kommune har formået at sætte plads nr. 3 i 2015 over styr og ligger på plads nr. 33 i 2020.
Det er IKKE tilfredsstillende.

Venstre vil arbejde målrettet på, at Skanderborg Kommune igen kommer til at ligge i toppen af den årlige måling. Det kunne fx være ved at tage fat om udfordringerne vedr. sagsbehandlingstiderne, hvor vi ligger på plads nr. 60. Det må vi kunne gøre bedre!

Virksomhederne skal opleve, at de bliver værdsat, når de kontakter Skanderborg Kommune. Det gælder i øvrigt alle, der henvender sig.
Virksomheder, borgere m.fl. skal opleve en kultur båret af viljen til at finde løsninger – eller i nogle situationer et ”nej, desværre”, når ønsket er i modstrid med byrådets politik på området – men efterfulgt af ”hvad med i stedet …”? Og gerne svare lidt hurtigere.

Skanderborg Kommune har et godt erhvervsliv og mange dygtige medarbejdere. Det kan vi være stolte af. Derfor skal vi som kommune levere vores del, nemlig et erhvervsklima i top. Det vil Venstre arbejde for. Vi skal have vendt udviklingen til en opadgående spiral! 


Jens Szabo, Skanderborgvej 24, 8680 Ry
Gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg Kommune 


16. september 2020

Venstre tilbage ved forhandlingsbordet og indgår i aftale om kommunens budget for 2021-2024.

Det har i løbet af weekenden væres politiske sonderinger mellem borgmester Frands Fischer (A) og borgmesterkandidat Jens Szabo (V) vedr. arbejdet med at udarbejde kommunens budget for 2021-2024. På den baggrund er der opnået enighed om, at Venstre igen indtræder i budgetforhandlingerne. 

Tirsdag aften blev der indgået budgetaftale mellem 27 af byrådets 29 medlemmer. Se hovedpunkterne i Jens Szabos talepapir til pressemødet onsdag morgen og læs hele budgetaftalen på skanderborg.dk

Læs Jens' talepapir her.


Jens Szabo opstillet som borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg

Pressemeddelelse 

 Ry Hallernes leder: Borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg 

Jens Szabo vandt en kampafstemning over Anders Laugesen, som var topkandidat ved det seneste kommunalvalg i Skanderborg Kommune 

Lederen af Ry Hallerne Jens Szabo bliver Venstres borgmesterkandidat ved kommunalvalget næste år.

Ved en kampafstemning mandag aften vandt Jens Szabo over Anders Laugesen, som var topkandidat for partiet ved det seneste kommunalvalg, og Jens Szabo tror på chancen for at erobre borgmesterposten fra Socialdemokraterne.
- Jeg kan slå borgmester Frands Fischer, lyder det fra den 57-årige Venstre-mand.
Optimismen bygger han på sine 18 års erfaring som byrådspolitiker og sit arbejde som leder af Ry Hallerne.
På få år er det lykkedes Jens Szabo at forvandle hallerne fra et træningscenter til et socialt mødested for alle generationer, som nyder stemningen og mulighederne i hallerne.
- Jeg lægger vægt på at skabe relationer og samarbejde med alle, og det vil jeg forsøge at føre videre, hvis jeg bliver borgmester, siger Jens Szabo.
- Borgerne skal være i centrum i vores kommune. Vi skal prøve at finde løsninger i stedet for at skabe problemer. Vi skal møde borgerne med tillid og støtte frivillige initiativer i borgerforeninger, idrætsforeninger og grønne partnerskaber, siger borgmesterkandidaten.
- Magten skal tilbage til politikerne. Vi må løse udfordringerne, siger Jens Szabo, der oplyser, at han har fået mange opfordringer til at stille op som borgmesterkandidat.
- Skanderborg Kommune har tidligere haft borgerligt styre, og det skal den have igen, siger Jens Szabo. 

Kommunalvalget i 2021 finder sted tirsdag den 16. november. 

 For yderligere oplysninger kontakt Jens Szabo på 30538913. 


Præsentation af kandidater

Her kan du læse mere om kandidaterne til borgmesterposten.

Venstre i Skanderborg Kommune har på nuværende tidspunkt 2 kandidater til borgmesterposten KV2021:

Anders Rosenstand Laugesen

Anders Rosenstand Laugesen

 Er 36 år. Gift, har 2 børn og Bor i Ry.

 Anders er nuværende byrådsmedlem og sidder i følgende udvalg:

·       Socialudvalget, hvor Anders er formand.
·       Økonomiudvalget, hvor Anders er næstformand

Læs præsentationen her.

Se videoen her.

Jens Szabo

Jens Szabo

Er 56 år og har 2 voksne børn. Jens bor i Ry.

 Jens har siddet i byrådet i 18½ år og i denne periode sidder Jens i følgende udvalg:

·       Undervisnings- og børne-udvalget
·       Miljø og plan-udvalget.

Læs præsentationen her.

Se videoen her.