Venstres byrådsmedlemmer og deres udvalgsposter

Anders Laugesen:
Formand for Socialudvalget
Næstformand for økonomiudvalget

Bent Jacobsen:
Gruppeformand
Økonomiudvalg
Undervisning og børn

Jens Szabo:
Miljø og plan
Undervisning og Børn
RenoSyd

Claus Bloch:
Næstformand. i miljø og plan
Renosyd

Birte M. Andersen:
Næstformand i kultur, sundhed og beskæftigelse
Skanderborg Forsyning

Søren Erik Pedersen:
Næstformand i undervisning og børn
Skatteankenævn

Hanne Majgaard:
Socialudvalg
Handicapråd og psykiatriudvalg

Jens Erik Sørensen:
Næstformand i Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelser)
Socialudvalget