Generalforsamling i Galten-Låsby-Ry

27

feb.

Start: 27/02/2020 19:00 Slut: 27/02/2020 22:00

Sted: Ry Hallerne

Adresse: Thorsvej 32, 8680 Ry

 

Kære medlem af Galten-Låsby-Ry Venstre Vælgerforening

 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i vælgerforeningen.

 Generalforsamlingen finder sted:

 

Ry Hallerne
Thorsvej 32
8680 Ry
 

Torsdag den 27. februar 2020, Kl. 19.00

Dagsorden

1.              Valg af Stemmetællere

2.              Valg af dirigent

3.              Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4.              Behandling af regnskab 2019 samt budget 2020, herunder
beslutning om medlemskontingent for det kommende år.

5.              Behandling af indkomne forslag.

6.              Valg af formand

7.              Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.              Valg af suppleanter

9.              Valg af to revisorer og suppleant(er)

10.         Eventuelt

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmer, jvf. vedtægternes §4, stk. 3, have betalt forfaldent kontingent senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 19. februar 2019.

Kontingent for 2020 udgør:  Enkelt medlem kr. 355,- og par medlem kr. 555,-

Efter generalforsamlingen vil Galten-Låsby-Ry Venstre Vælgerforening være vært for kaffe/the og brød.

Vores lokale politikere vil herefter fortælle om den politiske situation i vores område og derefter er der mulighed for at stille spørgsmål.

På bestyrelsens vegne 

Morten MøllerFormand