Generalforsamling i Kommuneforeningen Venstre i Skanderborg

9

mar.

Start: 09/03/2020 19:00 Slut: 09/03/2020 22:00

Sted: Borgernes hus

Adresse: Søballevej 6A,, 8660 Skanderborg

Kære medlem af Venstre i Skanderborg Kommune. 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kommuneforeningen 

Mandag den 9. marts 2020, Kl. 19.00

Borgernes Hus i Veng,

Søballevej 6A, 8660 Skanderborg

 

Dagsorden

1.            Valg af stemmetællere

2.            Valg af dirigent

3.            Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

4.            Behandling af Kommuneforeningens regnskab for 2019 samt fremlæggelse af kredsregnskab og valgfond

5.            Fremlæggelse af budget for 2020 samt beslutning om kontingent for 2021

6.            Behandling af indkomne forslag

7.            Beslutning om:

7.1.    Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram til KV-21

7.2.    Procedure for opstilling og valg af kandidater

7.3.    Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)

7.4.    Opstilling på en eller flere kandidatlister

7.5.    Bemyndigelse til at indgå valgforbund

8.            Valg af formand

9.            Valg af revisorer og revisorsuppleanter

10.        Valg af medlem til kredsbestyrelsen

11.        Valg af medlem til regionsbestyrelsen

12.        Valg af delegeret til landsmødet 2019

13.        Valg af medlem til Europaudvalget

14.        Eventuelt

 

For at have stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen skal medlemmer, jvf. vedtægternes §13, stk. 3, have betalt kontingent i en vælgerforening senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest søndag den 1. marts 2020.

 

Før generalforsamlingen inviteres vores medlemmer til spisning – Vi har igen sørget for Flæskesteg og hvad dertil hører. Alt dette for kun kr. 100,-.

Spisningen starter kl. 18:00 og drikkevarer købes separat.

 

Spisningen betales ved indgangen: Så husk derfor gerne aftalte penge.

Tilmelding til spisning er senest søndag den 1. marts 2020 til Charlotte Sørensen, enten på mobil 61282968 eller via mail: venstre@cabild.dk

Efter generalforsamlingen vil kommuneforening være vært ved kaffe og kage.

 

Vi glæder os til at se mange af vores medlemmer til en god og spændende aften.

 

På bestyrelsens vegne

 

Svend Møller Sørensen

Formand