Ny folketingskandidat

Louise Louring


Onsdag den 7. september 2022 afholdte Skanderborg kredsen opstillingsmøde af ny folketingskandidat. 

Louise Louring blev valgt som kandidat til det kommende folketingsvalg. 

Fatma, som har valgt ikke at genopstille til det kommende valg, blev også takker for hende store arrangement som vores folketingsmedlem. 


Indkaldelse til opstillingsmøde i kredsen

Kære medlem af Venstre i Skanderborgkredsen.

Hermed indkaldes til opstillingsmøde af folketingskandidat

Onsdag den 7. september 2022, kl. 19.30
Gjesing Forsamlingshus,
Gl. Horsensvej 372,
8660 Skanderborg

 Dagsorden i henhold til Venstres vedtægter.

 Kredsbestyrelsen har følgende forslag til Kandidat: Louise Louring

 Er det andre forslag bedes disse fremsendt til Kredsformand Per Højgård Andersen (per@hoejgaardandersen.dk) pr. mail senest den 1/9-2022 kl. 12:00.

 Program
1.   Velkomst v/Kredsformand Per Højgård Andersen
2.   Valg af stemmetællere
3.   Valg af dirigent
4.   Præsentation af kandidat(er) til Folketingsvalget
       a.   Kandidat(er) får taletid til en præsentation
       b.   Afstemning
5.   Eventuelt

 Arrangementet er gratis og er kun for medlemmer af Venstre.

 Vi glæder os til at se rigtig mange af vores medlemmer til en god og spændende aften.

 På Kredsbestyrelsens vegne

Per Højgård Andersen
Kredsformand