LOF Skanderborg

2. juni 2020

INDKALDELSE TIL LOF ÅRSMØDE 2020

LOF Skanderborg, Odder, Horsens

16. juni 2020 kl. 17.45 i mødelokale på 1. sal i Skb. Kulturhus

På grund af Corona-Virus har LOF Landsorganisation givet tilladelse til afholdelse af Årsmødet på et senere tidspunkt, end LOF vedtægterne har sat som seneste dato.

 For at overholde vedtægterne for rettidig annoncering, skal det annonceres i Venstre Lokalafdelings kalender 14 dage før afholdelse

Dagsorden:

 1.     Valg af stemmetællere

2.     Valg af dirigent

3.     Beretninger:

a.      Formandens beretning

b.      Skolelederens beretning

4.     Godkendelse af revideret regnskab

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

a.     På valg er Ulla Sørensen – 2 år – modtager genvalg

b.     På valg er Inger Lauersen – 2 år – modtager genvalg

c.      Repræsentant for Odder – (vi har ingen)

d.     Repræsentant for Horsens – (vi har ingen)             

Valg af suppleanter for 1 år:

a.     1. suppleant – Skb. – Anni Brønserud  - modtager genvalg   

b.     2. suppleant - Skanderborg: Vi har ingen

c.      1. suppleant - Odder: Vi har ingen

d.     1. suppleant - Horsens: Vi har ingen  

7.     Valg af elevrepræsentant

a.     Inger Laursen – modtager genvalg    

8.     Valg af lærerrepræsentant

a.      Orla Jacobsen – Stenlærer – modtager genvalg

9.     Valg af revisor

a.      

10.  Evt.

 

Efter årsmødet ca. kl. 18.45 er LOF vært ved et lettere traktement

Tilmelding ønskes senest d. 9. juni til 51362316 -  ulla.lynge@hansen.mail.dk

 Mange hilsner

LOF Skanderborg, Odder, Horsens

v. Ulla Lynge Hansen