Bestyrelsen for kommuneforeningen i Skanderborg kommune

Opdateres efter der er afholdt konstituerende møde i bestyrelsen. 

Arne Lægaard

Formand

Hirsevænget 94C
8464 Galten
Tlf. mobil: 5188 0199
E-mail: venstre.glr@gmail.com

Bjarke Scott LEvinsen


Steffen Gram Lauridsen


Peter Glibstrup


Charlotte Abildskou Sørensen


Matin Ingemann-Kristiansen


Kirstine Hannibal


Jørgen JAcobsen


Peter Staghøj