Politiske sager

   Her kan du læse artikler, læsebreve, se videoer m.m. fra vores politikkereFriplejeboliger kan 
være et godt supplement

3-maj 2021 

Af Birte M. Andersen, medlem af Skanderborg byråd for Venstre, næstformand i Kultur-Sundhed og Beskæftigelsesudvalget

I de kommende år bliver der flere ældre, som har brug for en plejebolig. Sådan er det også i Skanderborg Kommune. En god, faglig og omsorgsfuld ældrepleje er en absolut kerneopgave i det kommunale selvstyre.

Det har det været i mange år, men jeg tror, der vil komme øget fokus i fremtiden. Kommunen er forpligtet til at stille den fornødne hjælp til rådighed. I de kommende år vil der blive brug for både mere kapacitet og øgede krav til kvalitet, men også forventninger om valgmuligheder og selvbestemmelse.

Det er en naturlig udvikling. I den sammenhæng bliver det relevant at overveje muligheden af friplejehjem – også i vores kommune. Ikke som en erstatning for de kommunale plejecentre, men som et supplement.

Rigtig mange kommuner har allerede i dag selvejende plejecentre eller friplejehjem. Ofte er det OK Fonden eller Diakonerne, der med mange års erfaring og stor faglighed står for etablering og drift af disse institutioner. Kommunen indgår så en driftsoverenskomst med det pågældende plejehjem, som modsvare de omkostninger, der ville være ved at drive et kommunalt plejecenter.

Disse friplejehjem udmærker sig som oftest ved at være præget af et stærkt værdisæt omkring etik og kultur, samt, hvad der bestem også betyder noget, gode og veldrevne køkkener på den enkelte institution.

Den almindelige pleje, adgang til sociale ydelser, dokumentationspligt m.v. er at sammenligne med forholdene på et kommunalt drevet plejecenter.

Fordelen for borgeren ved et friplejehjem er at have en reel valgmulighed ift. egne værdier og præferencer. Betydningen af denne valgmulighed skal man ikke undervurdere.

 For kommunen er det en fordel, at man undgår en betydelig anlægsomkostning og man får øget sin samlede kapacitet. Endelig bliver der også mulighed for en positiv konkurrence på ældreområdet, hvor man fagligt og økonomisk kan måle og lære af hinanden. Det er grundlæggende sundt, og kan også bidrage til valgmuligheder for medarbejderne i plejesektoren.

I Skanderborg Kommune skal vi nu til at tage stilling til, om vi i lighed med andre kommuner, vil give mulighed for etablering af friplejehjem.

I Venstre er vi meget positive overfor denne tanke – ikke som kritik af eller for at erstattede de kommunale plejecentre. Bestemt ikke. Men for på pragmatisk vis at få øget kapaciteten og skabe valgmuligheder for de ældre og alternativer for de ansatte i ældresektoren.

Dette er en mulighed som vi konstruktivt skal gribe.

 

 

 

 

 


20. april 2021

Hjælp børnefamilierne i Galten-området.
Handling NU!

Af Arne Lægaard
Kandidat til kommunalvalget for Venstre.

Se video her.


14. april 2021

Få landdistrikts-politikken helt ud i landsbyerne. 

Af Flemming Veilgaard Christensen
Kandidat til kommunalvalget for Venstre.

Siden byrådet i 2020 igangsatte et arbejde for en landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune, har der været optimisme og gode ideer ude rundt omkring i landsbyerne. Det glæder mig at de folkevalgte også prioriterer den 3. del af kommunens borgerne ude i landsdistrikterne og fortsat vil prioritere landsbyerne i fremtiden.

De mange landsbyer i Skanderborg kommune har forskellige ideer og ønsker til netop deres landsby. Nogen ønsker at bibeholde den nuværende form og antal huse for at bevare landsbystemningen, mens andre ønsker udvikling for at sikre eksistensgrundlaget for landsbyen, gennem skole, købmandsbutik, foreningsliv osv.

Landsbyen Hylke er en af sidstnævnte, og Skanderborg kommune har gennem flere omgange støttet projekter i Hylke via kommunale puljer. Bidrag som blandt andet er medvirkende til at landsbyen netop har taget første spadestik til et nyt aktivt byrum med skatepark, legeplads og bytorv.

Men der skal mere til at støtte den gode udvikling. I 2017 blev der udstykket 5 byggegrunde i Hylke. Efterfølgende er der desværre ikke er solgt og bygget på en eneste af dem. De nuværende vilkår med for høje udbudspriser og restriktioner i lokalplanerne, mener jeg er grunden hertil. I Hylke er et stort ønske om at undgå en gentagelse af situationen i Voerladegaard, hvor der var grunde til salg i 8 år inden der kom gang i salget. Gode og stærke lokale kræfter i Voerladegård, herunder ”Bo i Voerladegård” gjorde en kæmpe indsats med at få promoveret byen og byggegrundene, samtidig med at priserne kom ned i et fornuftigt prisleje. I foråret 2021 kunne Skanderborg Kommune melde ”udsolgt” af byggegrunde i Voerladegård.

I Hylke er vi mere end klar til at yde den indsats, det kræver at få grundene solgt. Og det kræver et fortsat godt samarbejde med kommunen, således grundpriser og lokalplaner bliver justeret. Derfor håber jeg at økonomiudvalget i Skanderborg kommune vil se positiv på nedsættelse af grundpriserne samt restriktionerne i lokalplanen, når disse er på økonomiudvalgets dagsorden i løbet af foråret 2021 - så landdistriktspolitiken i Skanderborg Kommune kommer til live hvor den er tiltænkt.

Flemming Veilgaard Christensen
Kandidat til kommunalvalget for Venstre.


13. april 2021

Ny vej mellem århus og 
Viborg

Af Jens Szabo

Venstre er enig med Else Thomsen og borgerne i Herskind, Skivholme og Herskind Hede.

Ny vej mellem Århus og Viborg skal ikke pløje igennem vores område, der er fredet, naturskønt og rummer vigtig kulturarv og biodiversitet. Nej til 225 meter betonbro i 17 meter højde! 

Se video her.


4. april 2021

nyt og topmoderne plejecenter i Galten

Af Byrådsmedlem Jens Erik Sørensen 

Skanderborg Byråd besluttede på sidste møde at igangsætte opførelsen af et helt nyt og topmoderne plejecenter i Galten. Se videoen her. 


22. Marts 2021

Udflytning af Bakkeskolen.

af Søren Erik Pedersen 

Skanderborg Byråd har besluttet igangsætning af 1. etape, så udflytning af Bakkeskolen i Hørning kan begynde. 1. etape indeholder også opførelse af vuggestue/børnehave og opførelse af en idrætshal. Medlem af byrådet og medlem af styregruppen Søren Etik Pedersen (Venstre) fortæller om beslutningen og om placeringen.


Se vidoen her.


22. Februar 2021Mattias Tesfaye sender 
”Blålys ned over Højvangen i Skanderborg”


af  Byrådsmedlem Bent Jacobsen

Fejl i Udlændinge- og Integrationsministeriet er endnu ikke rettet.

Skanderborg Kommune kan ikke leve med, at Højvangen fejlagtigt stadig er på boligkravslisten.

 Venstre i Skanderborg Byråd kontaktede Udlændinge - og Integrationsministeriet og folketingsmedlem Fatma Øtkem og sendte en mail til byrådet dagen efter den tragiske udsendelse på TV2-Østjylland d. 02.02.2021, hvor Tomas, Højvangen og Erling Weber fra Skanderborg Andelsboligselskab på skærmen fortalte, at Tomas´ gravide kone (i 7. måned) fra Ukraine af ministeriet d. 21.01.2021 var sendt ud af landet med begrundelse i, at Højvangen var på boligkravslisten.

 Højvangen er således fejlagtigt på en ”boligkravliste”, efter at Højvangen har forladt Ghettolisten i 2015.

 Familien blev dog samlet igen i Skanderborg på ny adresse søndag d. 14.02.2021, mens sagen behandles i Udlændinge- og Integrationsstyrelsen, men altså uden permanent ret til familiesammenføring på trods af, at alle krav til selvforsørgelse m.v. er opfyldt.

 Tesfaye erkender i svarskrivelse til Radikale Venstre i Folketinget, at der på grund af manglende opdatering på boligkravslisten fejlagtigt er givet et nej til familiesammenføring og skriver følgende:

“jeg synes ikke, det er rimeligt. Og jeg har derfor også beklaget, at boligkravslisten for ægtefællesammenføring ikke er blevet opdateret sådan, som den skulle. Det er en fejl, og der er ingen gode undskyldninger”.

 Kan det være rigtigt, at familien stadig skal leve med en usikkerhed, mens myndighederne behandler sagen?

Erling Weber Jensen fra Skanderborg Boligforening udtrykker det på følgende måde:

”Giv en kæmpe undskyldning til familien i Højvangen og tildel dem øjeblikkelig familiesammenføringsret.”

 I Midtjyllands Avis d. 11.02.2021skrev Mattias Tesfaye:

“Jeg kan læse i pressen, at myndighederne har genoptaget sagen, og at parret fra Højvangen har fået grønt lys til at kunne bo sammen her i Danmark, mens deres sag bliver behandlet”.

 Familien har krav på familiesammenføring og skal ikke leve i uvished.

 Tesfaye sender et blålys i denne sag og henviser bare til, at myndighederne behandler sagen.

Tesfaye, du kan ikke nøjes med et blålys i Midtjyllands Avis, familien skal ikke leve i uvished og frygt med en fremskredet graviditet, mens myndighederne behandler sagen, det er umenneskeligt og sker på grund af fejl i ministeriet.

Nu må du træde i ministerkarakter og give familien i 

Højvangen en kæmpe undskyldning og meddele, at de får indfriet deres ret til familiesammenføring straks, så grundlaget for et værdigt familieliv med glædesforventning til at blive mor og far kan indfries.

VH
Bent

Venstre
Byrådsmedlem
Bent Jacobsen
Søvejen 65, Stilling, 8660 Skanderborg
2124.1644, bent.jacobsen@skanderborg.dk


1. Februar 2021

Nu kunne man jo foranlediges til at tro ud fra dagspressen

at minimumsnormeringer kun er noget der interesserer de RADIKALE i Skanderborg Byråd.

Men, - nej vi andre behøver ikke at skal overbevises, for også at tænke i normeringsbaner.

For Venstre i Skanderborg Kommune er dagtilbudsområdet et utroligt spændende område, fordi :

-        Vi skal have opnormeret

-        Vi skal udnytte de penge, som kommer fra Centralt hold  - ca.10,8 mill til opnormering dvs flere hænder til børnene .
-        Vi skal sikre at der er synlig ledelse på vores institutioner.
-        Vi skal sikre at normering og god kultur med nærhed og kærlighed og faglighed går hånd i hånd i vores institutioner.

-        Vi skal sikre at opgraderingsmulighederne for vores dagtilbudspersonale udnyttes.

-        Vi skal være med til at der er dagtilbudsmuligheder nok for børn i hele kommunen

-        Vi skal også sikre at der bliver personale nok til de 1000 flere børn, som vi byder velkommen de kommende år.

-        Vi skal sikre at fagpolitiske holdninger ikke spænder ben.

-        Vi skal sikre at institutioners ledelsesområde ikke kortsluttes.

-        Vi skal sikre at institutionernes bestyrelser stadig er talerør.

-        Vi skal prioritere de økonomisk ressourcer, der er afsat til området.

Men ud over dagtilbudsområdet har Venstre og ekstrem stor fokus på skoleområdet,  fordi:

-        Vi skal sikre, at der også her er de nødvendige ressourcer og tilgange til at udvikle vores almene skoler, special skoler, myndighedsområdet etc.

-        Vi skal i dialog med skole, forældre og børn/unge sikre en robust skole, der bliver så spændende, at fravær næsten bliver ikke eksisterende, - at der ikke er plads til mobning, - at der er plads til at krudtuglerne får brændt deres energi af på en ordentlig måde.

-        Vi skal sikre at viden og erfaring høstes og deles – så børnenes hverdag højnes.

-        Vi skal sikre at vores unge mennesker har fået et solidt oplyst grundlag, når de skal træffe et valg via UU og være klar til fremtiden.

Venstre er simpelthen SÅ klar til at trække i arbejdstøjet og se på helhederne og ikke kun på normeringsområdet, men OGSÅ normeringsområdet.

Søren Erik Pedersen

Næstformand i Undervisnings og børneudvalget for Venstre.


26. januar 2021

Dagtilbudsområdet bløder i Skanderborg Kommune

af Bent Jacobsen (medlem af Undervisnings- og Børneudvalget)

Skanderborg Kommune har under den socialdemokratiske ledelse de sidste 10 år forsømt tiltrængt investering i vuggestuer, børnehaver og skoler. 


Ærgerligt, men faktuelt at vi står i en alvorlig situation med hensyn til manglende kvantitative og kvalitative rammer for vores børn i kommunen.

 Galten og Virring står med et akut pasningsbehov til 24 vuggestuebørn/50 børnehavebørn i Galten og 15 vuggestuebørn/50 børnehavebørn i Virring. 

Et stort problem, hvor der hurtigst muligt nu må etableres ekstra midlertidige pavilloner til 139 børn, da disse hurtigere kan etableres end blivende vuggestuer og børnehaver, der typisk kræver en etableringsperiode på 2-3 år. 

Ærgerligt at skulle investere mange millioner i pavilloner, for om få år at udskifte dem til permanente vuggestuer og børnehaver. 

Det er desværre vilkårene, og Venstre vil da også presse på for hurtigst muligt at få rejst pavilloner i Galten og Virring. 

Tidsfaktoren for pavilloner i Virring er nov. 2021 og Galten juni 2021, hvor begge pasningsområder står med akut pasningsproblem til 139 børn. 

Venstre presser på for i endnu højere grad at få byggeperioderne reduceret, så forældre og børn igen kan få passet deres børn i lokalområdet. 

Med venlig hilsen 

Venstres byrådsgruppe i Skanderborg Kommune. 

Bent Jacobsen (medlem af Undervisnings- og Børneudvalget)


8. januar 2021

”Dark Horse”.

af Søren Erik Pedersen

Vi er midt i en kommuneplansproces her i Skanderborg Kommune. Hovedinteressen ligger omkring byernes, - store som små, - udvikling.

Men vi må ikke glemme ”the dark horse”. Den er nok gået i glemmebogen, men absolut ikke er død. Så derfor må det være på sin plads at hive den op af hatten ved en sådan lejlighed.

”The dark horse” er ”timedriften” , - en beslutning taget af Socialdemokratiet – Radikale – SF – Enhedslisten og DF taget tilbage i 2014. Et ønske om at man med tog kunne komme nogle minutter hurtigere til København.

”The dark horse” - fejlskuddet, - ”timedriften” er linjeføringen af en skitseret ny togstrækning fra Hasselager til Hovedgård og videre til Horsens.

Men linjen fra Hasselager til Hovedgård vil give i hvert fald tre udfordringer for Skanderborg Kommune.

1)    Linjen vil skulle placeres i Skanderborg Kommune ved Blegind.

2)    En ny linjeføring kan få meget alvorlige indflydelse på togforbindelserne mod Århus og ligeledes mod Horsens.  Det betyder, som jeg husker det, at togpassagerer til København eller Ålborg, skal til Horsens eller Århus og skifte, - fordi de fleste Københavnertog IKKE standser i Skanderborg.

3)    At Skanderborg Station vil miste sin plads som stationsknudepunkt, med de konsekvenser der kan følge for passagerer ex. fra Ry.

Derfor må vi - Skanderborg Byråd -endnu engang fremføre disse argumenter over for regeringen og dens støttepartier for at få dem til at trække dette vidtløftige og unødvendige forslag omkring ”timedrift” tilbage.

Jeg glemte helt at fortælle, at hele projektet på 28,5 milliarder i 2014 priser økonomisk skulle være baseret på olieindtægter fra Nordsøen, - en kalkulation som blev nedfældet da olieprisen var på sit højeste i sommeren 2014 på 115 dollars pr td. I dag er olieprisen  på 58-64 dollars pr td, - altså omkring en halvering og da der om få år ingen olie hentes op er det økonomiske grundlag helt væk.

Så finansieringen af projektet er væk, - så derfor en kærkommen anledning til at lade det samme ske med den del af projektet, som hedder Hasselager - Hovedgård.

Søren Erik Pedersen

Medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg


16. november 2020

Tryghed på skoleområdet, tak!

Af  Jens Szabo, gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre


16. november 2020

Fremtidens struktur på skoleområdet har været analyseret og diskuteret det sidste års tid. Der har været afholdt en lang række af dialogmøder, høringer m.v. Og rigtig mange borgere m.fl. har været aktive med fremsendelse af borgerforslag til byrådet, afvikling af demonstrationer m.v. Dejligt med den kæmpe involvering, vi har oplevet. Demokratiet fungerer i Skanderborg Kommune!

Det oprindelige forslag til ny struktur, som et flertal i byrådet, sendte i høring, foreslog lukning af Hylke Skole og lukning af Bjedstrup Skole. Det var et mindretal imod. I løbet af høringsfasen forsvandt flertallet for at lukke de 2 skoletilbud. Tilbage stod et nyt mindretal bestående af A+B+C. Alle øvrige partier ville en anden vej. En vej med liv i kommunens landsbyer, uden skolelukninger.  

De øvrige elementer i forslaget til ny struktur fastholdes. Og det bakker hele byrådet op om i en ny aftale. Det er super flot. Skolerne i kommunen fortjener tryghed og arbejdsro de næste mange år. Det gælder for forældre, elever, lærere og ledelse. Nu må vi politikere i arbejdstøjet og komme videre med det mere specifikke arbejde. Rammerne for arbejdet ligger fast. 

 

Jens Szabo, gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre

 Venstre vil liv i landsbyerne!

Hvad arbejder vi blandt andet for? Gl. Rye, Tebstrup og Alken. 

Venstre vil have liv i landsbyerne, vi vil bevare skoler, vi vil bevare dagpasningstilbud, vi vil give udstykningsmuligheder.

Læs hele læserbrevet her.

Pressemeddelelse

Borgmester Frands Fischer ønsker ikke bred budgetaftale, men har smidt Venstre ud af forhandlingslokalet 

Den socialdemokratiske borgmester Frands Fischer meddelte Venstre, at enten er det accept af 4 på hinanden følgende års skattestigninger, ellers er det ud af lokalet!

Venstres budgetforhandlere må konstatere, at borgmesteren ikke var indstillet på at indgå en bred budgetaftale i år. Det kunne måske forhandles om ikke at binde sig til en skattestigning i 2024, var borgmesterens ultimatum!

Det er en helt ny kultur efter mange års tradition for meget brede budgetaftaler i Skanderborg Byråd , må vi jo konstatere. Der kom aldrig gang i reelle forhandlinger med drøftelse af muligheder for at finde nødvendige kompromisser.

Yderligere oplysninger: Borgmesterkandidat Jens Szabo, 30 53  89 13


2. JUlI 2020

Landsbyerne skal ikke glemmes

Af Robert Ladefoged Laursen - Bestyrelsesmedlem i Venstre Galten, Låsby og Ry.

Skanderborg Kommune er i en rivende udvikling, hvilket både kan mærkes ved befolkningstallet vokser og skolerne bliver overfyldte – specielt i centerbyerne.

Desværre betyder det også, at politikerne i Skanderborg Byråd skal prioritere og bruge pengene disse steder og derved ikke kan opretholde det samme serviceniveau ude i landsbyerne, hvilket jeg synes er urimeligt.

Skanderborg Kommune skulle gerne være en kommune, hvor alle borgerne har adgang til et rimeligt serviceniveau, hvor man blandt andet har adgang til billig og direkte transport efter kl.19:00.
Vi bor i en naturskøn og aktiv kommune med masser dejlige steder og aktiviteter specielt herom sommeren. Mange unge mennesker bader nede ved Knudhule og skater i Galten Skaterpark.

Ærgerligt nok er der bare en ikke en busforbindelse mellem disse 2 steder, hvilke man let kunne lave, hvis man fik en af skolebusserne som køre i Ry området til krydse en af dem som køre i Galten området.

 I sommermånederne er transportmulighederne endnu mere håbløse for dem som bor i landsbyerne specielt, hvis man skal fra den nordlige del af kommunen til den sydlige del. Her kan transporttiden godt være mellem 45- og 60 minutter.

Jeg håber Byrådet vil kigge på om disse muligheder kan realiseres nu, hvor de alligevel kigger på en ny skolestruktur, hvor skolebuskørslen også har en stor betydning.


14. juni 2020

Behov for ambitiøs landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune

Af Thomas Cordtz (K), Martin Frausing Poulsen (DF) og Anders Rosenstand Laugesen (V). Medlemmer af Økonomiudvalget i Skanderborg Byråd

Du kan læse hele artiklen her: Læs mere her


Plejehjem i Låsby

af Claus Bloch og Anders Rosenstand Laugesen

Byrådsrådsmedlemmer for Venstre

I Venstre bifalder vi, at plejehjemmet Søndervang i Låsby nu er udbudt som friplejehjem, da vi generelt ser positivt på muligheden for at opføre friplejehjem. Konkurrence mellem offentlige og private aktører inden for plejesektoren leder bl.a. til flere valgmuligheder for borgerne og en offentlig sektor, der er oppe på tæerne.

I Venstre har vi den politik, at der skal være plejehjem i alle centerbyer, og Låsby er jo som bekendt centerby. Derfor skal der være et plejehjem i Låsby nu såvel som i fremtiden. Mange borgere i Låsby har ved flere lejligheder udtalt, at det er vigtigt, at man kan blive gammel i Låsby og komme på plejehjem i Låsby.

Venstre håber, at det lykkes at finde en privat aktør, der vil drive og evt. udvide Søndervang. Vi mangler plejeboliger i den nordlige del af kommunen, så en udvidelse af kapaciteten vil være rigtig godt. Byrådet har netop lanceret en ambitiøs og storstilet udviklingsplan for Låsby på hele 20 hektar via godkendelsen af kommuneplantillæg 16-22 ved navn Langvad Bakker. Det er derfor mere relevant end nogensinde før, at det bliver sikret, at der forbliver et plejehjem i Låsby – privat eller offentligt.

Borgmesterens udmeldinger til offentligheden gør imidlertid Venstre noget nervøs. Borgmesteren har flere gange (og senest i Midtjyllands Avis den 22. april 2020) udtalt noget i retning af, at hvis det ikke lykkes at sælge Søndervang til en privat aktør, så er Søndervangs fremtid yderst usikker. S ønsker tilsyneladende centralisering på plejehjemsfronten og henviser til byrådets plejeboligplan fra 2015. Dette er imidlertid en plan, der indeholder ønsket om fortsat drift af Søndervang, indtil andet er bestemt.  

Venstre ønsker at sikre, at der uanset hvad er plejehjem i Låsby. Vi håber også, at socialdemokraterne fortsat er med på dette løfte til Låsby, for det var da et løfte, som socialdemokratiet gav vælgerne i valgkampen 2017.  


800 MILLIONER TIL NYE MURSTEN 

af  Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem

800 millioner til nye mursten hvis ikke vi gør noget indenfor børne og undervisningssektoren her i Skanderborg Kommune frem mod 2036.

 Det er mange penge, MEN i Undervisning og Børneudvalgets investeringsoversigt frem mod 2029 er der allerede afsat ca 500 mill , - så vi var forberedte på at vi står foran store investeringer og havde taget handling derpå. De sidste 300 mill over årene 2029-2036  bør ikke være uoverkommeligt at finde via omstrukturering  og almindelige investeringer i disse år, hvis da ikke statsminister Mette Fredriksen og Astrid Kragh snupper pengene i udligninsspillet  og flere til forinden.

Men når vi skal investere ex. i børnehaver bør vi nok overveje at indbygge en vis fleksibilitet, således at vi kan om rokere når behovet flytter sig. Og samtidig vil en del af presset kunne opblødes ved at tænke naturbørnehaver og dagplejen ind i løsningen.

På samme måde med skolerne, hvor der i skolerapporten fremgår at der mangler lokaler i Ry, Låsby og i Galten. Her er det nok ikke alle steder at der kun skal opstilles  mursten. Måske bør der også indgå noget mobilt byggeri, som kan flyttes når presset aftager.

For i Skanderborg står der i dag ca 10  klasselokaler tomme, og på en eller anden måde lad det være en læring om at et elevpres den ”ene dag”, kan være afløst af det modsatte ”næste dag”.

At vi oplever et pres på skoler og pasning skal vi hilse velkomment og dermed en stor velkomst til Jer der er flyttet hertil Skanderborg Kommune. Nogle gange kan man næste få det indtryk at det er Jer, som skal kanøfles for vores udfordringer.

I kan med god samvittighed både flytte adresse til Skanderborg Kommune og få de børn i ønsker. Vi tager udfordringerne med pasning og skole på os.

Søren Erik Pedersen -  V
Næstformand i Undervisnings og Børneudvalget


Et eftersyn på folkeskolereformens resultater.

af  Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem

Overskrifterne har været mange omkring evaluering af resultaterne på folkeskolereformen i den seneste tid. Og VIVE, som er evalueringsinstituttet, der klarer disse opgørelser finder, at det er så som så med de faglige forbedringer.

Vores undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil melder, at det er en selvstændig katastrofe, at så mange unge ikke magter matematik og danskkundskaberne.

SF går så vidt at bruge ord om reformen som ” Politisk makværk” – noget af en selverkendelse, da det så vidt jeg husker var i en regering med S – R og SF at reformen så dagens lys.

Det, ingen har talt om, er at det hele faldt sammen med en reform af lærernes arbejdstidsregler. Og det var en meget dårlig cocktail, - en folkeskole og lærerarbejdstidsreform i samme hug.

Og lærernes arbejdstidsreform gav nogle sår, som har været svært ved at læges. Og det er ganske forståeligt, - for når flere ex. i argumenternes ærinde var ude med at lærernes indsats nødvendigvis måtte kalde på reformer, så virkede det som et urimeligt slag i ansigtet på lærerstanden.

Så når skolereformens manglende resultater nu tager overskifter, skal vores lærere så dukke nakken?

Nej, I - vores lærere her i Skanderborg Kommune skal rette ryggen. I gør et flot stykke arbejde. Hermed ikke sagt at resultaterne ikke kan bedres, men jeg synes vi  generelt godt kan være stolte over de resultater, som vore elever præsterer.

Jeg har i regi af Undervisning og Børneudvalget været på besøg på alle vore skoler i kommunen. Og jeg har stort set kun mødt engagerede og stolte medarbejdere, som  energisk beretter om det arbejde der sker på deres  respektive skoler.

Og den skole vi ser i dag er meget forskellig, fra den vi så i går og vil være meget forskellig fra den vi møder i morgen.  Altså vi står midt i udviklingen, en udvikling som ingen ende vil tage.  Og derfor er det nødvendigt at vi har lærere der er klar til dette stykke vanvigtigt vigtige arbejde.  Og det har vi.

Vores elever skal dygtigøre sig, kunne klare sig i samfundet og kunne se sig selv i den nye verdensorden, som kræver omstilling på omstilling.

Tempoet vil kun tiltage idet den teknologiske side af undervisningen vil overtage mere og mere, og det kræver at lærerkræfterne kan følge med og dertil hørende opkvalificering.

Over tid – om 10-15 år vil lærerindsatsen ændre karakter. På mellemtrinnet og opad, vil den teknologiske undervisningsdel overtage mere og mere af indlæringen.

Og lærerren vil dermed få en lidt anden , men stadig utrolig vigtig rolle - nemlig at højne de sociale, -  de menneskelige og  de dannelsesmæssige elementer i den unges  hverdag – selvfølgelig samtidig med at understøtte indlæringen..

Og det allermest vigtige, at sikre at når folkeskolen er færdig, at eleverne har en indædt nysgerrighed.

En nysgerrighed, som er basis og dermed  grobund for det selvværd der danner fundament for at uddanne sig, udvikle sig og klare sig til fremtidens mange udfordringer.

Og vi er klar i Skanderborg – også til at have øget fokus på vores børns trivsel.

Søren Erik Pedersen V.
Medlem af Undervisning og Børneudvalget i Skanderborg Kommune


Øget fokus på ordblindhed.

Det er med en god fornemmelse at følge andre partiers interesser omkring ordblindhed.

Det falder vældig godt i tråd med det aftryk Venstre har sat i regi af undervisning og børneudvalget. Her har vi fået dagsordensat emnet allerede forrige år  og med flere opfølgninger på indsatsen omkring på skolerne – og senest følger vi op på en forældreoplevelse på området.

At vi i byrådet kan være fælles om indsatsen og være med til at holde presset for at få opdaget og sat ind i tide for hjælpe den unge, er utroligt vigtigt.

Vi har set at der allerede nu lægges mange kræfter i denne indsats rundt omkring på skolerne og her går indsatserne ud på:

 -        at give den unge nogle redskaber til at få en god skolegang.
-        at give den unge den rette vejledning til at få fornøjelse og gavn af                  redskaberne.
-        at sikre at ordblindheden ikke kolliderer med selvværdet hos den unge.
-        at sikre at den unge får samme chancer og muligheder, som alle                      andre.

Undervisning og børneudvalget har sat retningen og er glade for at få en samlet opbakning til at indsatsen mod ordblindhed i Skanderborg Kommunes skoler prioriteres højt.

Ordblindhed eller talblindhed bør i 2020  ikke være et uoverstigeligt problem for den enkelte.

Søren Erik Pedersen, Venstre , næstformand i Undervisning og Børneudvalget