politiske sager

16. september 2020

Pressemeddelelse

Borgmester Frands Fischer ønsker ikke bred budgetaftale, men har smidt Venstre ud af forhandlingslokalet 

Den socialdemokratiske borgmester Frands Fischer meddelte Venstre, at enten er det accept af 4 på hinanden følgende års skattestigninger, ellers er det ud af lokalet!

Venstres budgetforhandlere må konstatere, at borgmesteren ikke var indstillet på at indgå en bred budgetaftale i år. Det kunne måske forhandles om ikke at binde sig til en skattestigning i 2024, var borgmesterens ultimatum!

Det er en helt ny kultur efter mange års tradition for meget brede budgetaftaler i Skanderborg Byråd , må vi jo konstatere. Der kom aldrig gang i reelle forhandlinger med drøftelse af muligheder for at finde nødvendige kompromisser.

Yderligere oplysninger: Borgmesterkandidat Jens Szabo, 30 53  89 13


2. JUlI 2020

Landsbyerne skal ikke glemmes

Af Robert Ladefoged Laursen - Bestyrelsesmedlem i Venstre Galten, Låsby og Ry.

Skanderborg Kommune er i en rivende udvikling, hvilket både kan mærkes ved befolkningstallet vokser og skolerne bliver overfyldte – specielt i centerbyerne.

Desværre betyder det også, at politikerne i Skanderborg Byråd skal prioritere og bruge pengene disse steder og derved ikke kan opretholde det samme serviceniveau ude i landsbyerne, hvilket jeg synes er urimeligt.

Skanderborg Kommune skulle gerne være en kommune, hvor alle borgerne har adgang til et rimeligt serviceniveau, hvor man blandt andet har adgang til billig og direkte transport efter kl.19:00.
Vi bor i en naturskøn og aktiv kommune med masser dejlige steder og aktiviteter specielt herom sommeren. Mange unge mennesker bader nede ved Knudhule og skater i Galten Skaterpark.

Ærgerligt nok er der bare en ikke en busforbindelse mellem disse 2 steder, hvilke man let kunne lave, hvis man fik en af skolebusserne som køre i Ry området til krydse en af dem som køre i Galten området.

 I sommermånederne er transportmulighederne endnu mere håbløse for dem som bor i landsbyerne specielt, hvis man skal fra den nordlige del af kommunen til den sydlige del. Her kan transporttiden godt være mellem 45- og 60 minutter.

Jeg håber Byrådet vil kigge på om disse muligheder kan realiseres nu, hvor de alligevel kigger på en ny skolestruktur, hvor skolebuskørslen også har en stor betydning.


14. juni 2020

Behov for ambitiøs landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune

Af Thomas Cordtz (K), Martin Frausing Poulsen (DF) og Anders Rosenstand Laugesen (V). Medlemmer af Økonomiudvalget i Skanderborg Byråd

Du kan læse hele artiklen her: Læs mere her


Plejehjem i Låsby

af Claus Bloch og Anders Rosenstand Laugesen

Byrådsrådsmedlemmer for Venstre

I Venstre bifalder vi, at plejehjemmet Søndervang i Låsby nu er udbudt som friplejehjem, da vi generelt ser positivt på muligheden for at opføre friplejehjem. Konkurrence mellem offentlige og private aktører inden for plejesektoren leder bl.a. til flere valgmuligheder for borgerne og en offentlig sektor, der er oppe på tæerne.

I Venstre har vi den politik, at der skal være plejehjem i alle centerbyer, og Låsby er jo som bekendt centerby. Derfor skal der være et plejehjem i Låsby nu såvel som i fremtiden. Mange borgere i Låsby har ved flere lejligheder udtalt, at det er vigtigt, at man kan blive gammel i Låsby og komme på plejehjem i Låsby.

Venstre håber, at det lykkes at finde en privat aktør, der vil drive og evt. udvide Søndervang. Vi mangler plejeboliger i den nordlige del af kommunen, så en udvidelse af kapaciteten vil være rigtig godt. Byrådet har netop lanceret en ambitiøs og storstilet udviklingsplan for Låsby på hele 20 hektar via godkendelsen af kommuneplantillæg 16-22 ved navn Langvad Bakker. Det er derfor mere relevant end nogensinde før, at det bliver sikret, at der forbliver et plejehjem i Låsby – privat eller offentligt.

Borgmesterens udmeldinger til offentligheden gør imidlertid Venstre noget nervøs. Borgmesteren har flere gange (og senest i Midtjyllands Avis den 22. april 2020) udtalt noget i retning af, at hvis det ikke lykkes at sælge Søndervang til en privat aktør, så er Søndervangs fremtid yderst usikker. S ønsker tilsyneladende centralisering på plejehjemsfronten og henviser til byrådets plejeboligplan fra 2015. Dette er imidlertid en plan, der indeholder ønsket om fortsat drift af Søndervang, indtil andet er bestemt.  

Venstre ønsker at sikre, at der uanset hvad er plejehjem i Låsby. Vi håber også, at socialdemokraterne fortsat er med på dette løfte til Låsby, for det var da et løfte, som socialdemokratiet gav vælgerne i valgkampen 2017.  


800 MILLIONER TIL NYE MURSTEN 

af  Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem

800 millioner til nye mursten hvis ikke vi gør noget indenfor børne og undervisningssektoren her i Skanderborg Kommune frem mod 2036.

 Det er mange penge, MEN i Undervisning og Børneudvalgets investeringsoversigt frem mod 2029 er der allerede afsat ca 500 mill , - så vi var forberedte på at vi står foran store investeringer og havde taget handling derpå. De sidste 300 mill over årene 2029-2036  bør ikke være uoverkommeligt at finde via omstrukturering  og almindelige investeringer i disse år, hvis da ikke statsminister Mette Fredriksen og Astrid Kragh snupper pengene i udligninsspillet  og flere til forinden.

Men når vi skal investere ex. i børnehaver bør vi nok overveje at indbygge en vis fleksibilitet, således at vi kan om rokere når behovet flytter sig. Og samtidig vil en del af presset kunne opblødes ved at tænke naturbørnehaver og dagplejen ind i løsningen.

På samme måde med skolerne, hvor der i skolerapporten fremgår at der mangler lokaler i Ry, Låsby og i Galten. Her er det nok ikke alle steder at der kun skal opstilles  mursten. Måske bør der også indgå noget mobilt byggeri, som kan flyttes når presset aftager.

For i Skanderborg står der i dag ca 10  klasselokaler tomme, og på en eller anden måde lad det være en læring om at et elevpres den ”ene dag”, kan være afløst af det modsatte ”næste dag”.

At vi oplever et pres på skoler og pasning skal vi hilse velkomment og dermed en stor velkomst til Jer der er flyttet hertil Skanderborg Kommune. Nogle gange kan man næste få det indtryk at det er Jer, som skal kanøfles for vores udfordringer.

I kan med god samvittighed både flytte adresse til Skanderborg Kommune og få de børn i ønsker. Vi tager udfordringerne med pasning og skole på os.

Søren Erik Pedersen -  V
Næstformand i Undervisnings og Børneudvalget


Et eftersyn på folkeskolereformens resultater.

af  Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem

Overskrifterne har været mange omkring evaluering af resultaterne på folkeskolereformen i den seneste tid. Og VIVE, som er evalueringsinstituttet, der klarer disse opgørelser finder, at det er så som så med de faglige forbedringer.

Vores undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil melder, at det er en selvstændig katastrofe, at så mange unge ikke magter matematik og danskkundskaberne.

SF går så vidt at bruge ord om reformen som ” Politisk makværk” – noget af en selverkendelse, da det så vidt jeg husker var i en regering med S – R og SF at reformen så dagens lys.

Det, ingen har talt om, er at det hele faldt sammen med en reform af lærernes arbejdstidsregler. Og det var en meget dårlig cocktail, - en folkeskole og lærerarbejdstidsreform i samme hug.

Og lærernes arbejdstidsreform gav nogle sår, som har været svært ved at læges. Og det er ganske forståeligt, - for når flere ex. i argumenternes ærinde var ude med at lærernes indsats nødvendigvis måtte kalde på reformer, så virkede det som et urimeligt slag i ansigtet på lærerstanden.

Så når skolereformens manglende resultater nu tager overskifter, skal vores lærere så dukke nakken?

Nej, I - vores lærere her i Skanderborg Kommune skal rette ryggen. I gør et flot stykke arbejde. Hermed ikke sagt at resultaterne ikke kan bedres, men jeg synes vi  generelt godt kan være stolte over de resultater, som vore elever præsterer.

Jeg har i regi af Undervisning og Børneudvalget været på besøg på alle vore skoler i kommunen. Og jeg har stort set kun mødt engagerede og stolte medarbejdere, som  energisk beretter om det arbejde der sker på deres  respektive skoler.

Og den skole vi ser i dag er meget forskellig, fra den vi så i går og vil være meget forskellig fra den vi møder i morgen.  Altså vi står midt i udviklingen, en udvikling som ingen ende vil tage.  Og derfor er det nødvendigt at vi har lærere der er klar til dette stykke vanvigtigt vigtige arbejde.  Og det har vi.

Vores elever skal dygtigøre sig, kunne klare sig i samfundet og kunne se sig selv i den nye verdensorden, som kræver omstilling på omstilling.

Tempoet vil kun tiltage idet den teknologiske side af undervisningen vil overtage mere og mere, og det kræver at lærerkræfterne kan følge med og dertil hørende opkvalificering.

Over tid – om 10-15 år vil lærerindsatsen ændre karakter. På mellemtrinnet og opad, vil den teknologiske undervisningsdel overtage mere og mere af indlæringen.

Og lærerren vil dermed få en lidt anden , men stadig utrolig vigtig rolle - nemlig at højne de sociale, -  de menneskelige og  de dannelsesmæssige elementer i den unges  hverdag – selvfølgelig samtidig med at understøtte indlæringen..

Og det allermest vigtige, at sikre at når folkeskolen er færdig, at eleverne har en indædt nysgerrighed.

En nysgerrighed, som er basis og dermed  grobund for det selvværd der danner fundament for at uddanne sig, udvikle sig og klare sig til fremtidens mange udfordringer.

Og vi er klar i Skanderborg – også til at have øget fokus på vores børns trivsel.

Søren Erik Pedersen V.
Medlem af Undervisning og Børneudvalget i Skanderborg Kommune


Øget fokus på ordblindhed.

Det er med en god fornemmelse at følge andre partiers interesser omkring ordblindhed.

Det falder vældig godt i tråd med det aftryk Venstre har sat i regi af undervisning og børneudvalget. Her har vi fået dagsordensat emnet allerede forrige år  og med flere opfølgninger på indsatsen omkring på skolerne – og senest følger vi op på en forældreoplevelse på området.

At vi i byrådet kan være fælles om indsatsen og være med til at holde presset for at få opdaget og sat ind i tide for hjælpe den unge, er utroligt vigtigt.

Vi har set at der allerede nu lægges mange kræfter i denne indsats rundt omkring på skolerne og her går indsatserne ud på:

 -        at give den unge nogle redskaber til at få en god skolegang.
-        at give den unge den rette vejledning til at få fornøjelse og gavn af                  redskaberne.
-        at sikre at ordblindheden ikke kolliderer med selvværdet hos den unge.
-        at sikre at den unge får samme chancer og muligheder, som alle                      andre.

Undervisning og børneudvalget har sat retningen og er glade for at få en samlet opbakning til at indsatsen mod ordblindhed i Skanderborg Kommunes skoler prioriteres højt.

Ordblindhed eller talblindhed bør i 2020  ikke være et uoverstigeligt problem for den enkelte.

Søren Erik Pedersen, Venstre , næstformand i Undervisning og Børneudvalget